Krátce z historie:

Náš dům je součástí největší brněnské kolonie s malometrážními byty, která tvoří z urbanistického hlediska soubor uspořádaný podle funkcionalistického řádkového schématu, ve dvou řadách. První řada o sedmi jednoduchých domech v Renneské ulici byla navržena Bedřichem Rozehnalem. Druhá řada podélných pavlačových domů v Dvorského ulici byla realizována v letech 1936-1937 na základě vítězného návrhu architektonické soutěže, který zpracovala čtveřice pražských architektů Václav Hlinský, Rudolf Jasenský, Karel Koželka, František Jech. Po válce byly objekty druhotně opatřeny sedlovými střechami a keramickou taškovou krytinou.

Památková ochrana objektu Dvorského 6 byla Rozhodnutím Ministerstva kultury zrušena dne 3. 8. 2016 s nabytím právní moci dne 28. 8. 2016. Návrh na opětovné prohlášení tohoto objektu, který je součástí souboru Dvorského 4-12, byl na Ministerstvo kultury podán dne 4. 10. 2016, řízení nebylo dosud ukončeno.

Domy na ul. Dvorského z ptačí perspektivy