AKTUALITY

Opět poškozené zvonkové tablo

Datum 8. 7. 2024

Dobrý den, dnes se k nám dostala velice nepříjemná fotografie - pohled na zničené zvonky! Žádáme neprodleně toho, kdo zvonky poničil, aby učinil nápravu! Plus ideálně, aby se spojil s Výborem! Prosím o přeposlání tohoto emailu na Vaše nájemníky!
DŮRAZNĚ PŘIPOMÍNÁME, ŽE SE ZVONKY NEMÁ OPRÁVNĚNÍ MANIPULOVAT NIKDO KROMĚ ZAŠKOLENÝCH OSOB. ZAŘÍZENÍ JE VELICE CITILIVÉ.
Pokud si přejete vyměnit jmenovku, spojte se s Výborem SVJ, případně můžete nalepit cedulku přímo na zvonek, ale V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEPOKOUŠET SUNDAT KRYT!


Čištění fasády

Datum 26. 6. 2024

Vážení obyvatelé našeho domu, 

dne 3.7. - 4.7. 2024 proběhne čištění fasády od řas, lišejníků a plísní a to na zadní části našeho domu, vč. zapravení děr od ptactva, které bylo řádně odsouhlaseno na poslední konané schůzi společenství.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu ve společných částech domu a na naší zahradě.


Klimatizační jednotky

Datum 29. 5. 2024

Na základě dotazů vlastníků na možné umístění klimatizační jendnotky na pavlač domu vám z pohledu "Požárně bezpečnostního řešení stavby" z r. 2011 sdělujeme následující: na stávajících pavlačích byly osazeny nástěnné hydranty, ke kterým musí být vždy zajštěn volný přístup. Jednotlivé byty byly osazeny požárními dveřmi (El 30-DP3) směrem do pavlače z důvodu, že pavlač je úniková cesta vedená jedním směrem. Z PBŘ se nedá jednoznačně stanovit, zda se jedná o nechráněnou, příp. chráněnou únikovou cestu v celé její délce. Nicméně pro oba dva typy únikové cesty platí, že se vždy musí jednat o trvale volný komunikační prostor (tj. prostor, ve kterém není žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob). V chráněných únikových cestách mj. nesmí být umístěny zařizovací předměty nebo jiné zařízení, které by zužovalo její stanovenou průchozí šířku. Pokud se jedná o podchodnou výšku, tak tato je doporučena 2000 mm. Neméně důležitá podmínka je utěsnění prostupů rozvodů a instalací technologických zařízení, příp. elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi. 

Proto doporučujeme vždy předem oslovit projektanta PBŘ, příp. vznést dotaz na HZS Brno, aby stanovili podmínky, za nichž lze instalovat vámi požadované zařízení. Dále předložit zjednodušený projekt Výboru SVJ k posouzení viz stanovy domu.


Pojistná událost,

Datum 28. 5. 2024

která se týká poškození naší fasády ptactvem, byla nahlášena dle pojistné smlouvy na pojišťovnu. Již jsme na BÚ domu obdrželi finanční prostředky na opravy, které se uskuteční zároveň s čištěním fasády domu v průběhu měsíce července. 


Konference Ostrovy života 2024

Datum 15. 4. 2024

Proč se zúčastnit

Účastníci obdrží informace, které výrazně pomohou v plánování aktivit spojených s bydlením a správou bytových a nebytových budov. 

Odkaz naleznete zde.


Schůze společenství 24. 4. 2024

Datum 22. 3. 2024

Vážení vlastníci, rádi bychom uskutečnili schůzi společenství v druhé polovině měsíce dubna, kde plánujeme předložit vyúčtování za rok 2023, nový předpis záloh a plán oprav a modernizací pro tento rok.

Plán oprav a modernizací je navržen v souladu s návrhy a připomínkami konkrétních vlastníků a zahrnuje opravy dvojskel oken v bytech, opravy poškozených dveří do bytů, čištění fasády a dalších částí domu, opravu podlahy ve sklepech, nátěry slunolamů a další drobné opravy.

Určitě se také dostane na diskusi o zahradě, neboť je součástí našeho domu a jaro bude brzy v plném proudu.

Pokud Vám osobní účast nevyhovuje, pošlete prosím plné moci. Takto přispějete k potřebnému chodu domu, nebude Vás to stát žádný vynaložený čas a úsilí.

Veškeré podklady ke schůzi společenství obdržíte mailovou korespondencí s dostatečným předstihem.

Schůze se bude konat v 17:00 hod na naší chodbě.

Děkujeme všem, kteří nás podpoří svým příchodem či doručenou plnou mocí.


Místní poplatek za komunální odpad v Brně pro rok 2024

Datum 20. 3. 2024

je stanoven na 670 Kč. Splatnost poplatku je k 31. 5. 2024. Každý si hradí individuálně.


Provedení čištění spalinných cest

Datum 13. 3. 2024

Žádáme všechny majitelé bytů, kteří neprovedli čištění komínů v roce 2023, aby tak neprodleně učinili a dodali revizní zprávu výboru SVJ. Neprovedení kontroly je velmi závažná věc, která může mít negativní dopad na obyvatele domu či na náš majetek. Děkujeme.


Poškození přivolávače výtahu

Datum 21. 1. 2024

Dne 20. 1. 2024 (so) došlo k poškození, zřejmě při stěhování, přivolávače výtahu ve 3. NP. Prosíme dotyčného, který přivolávač poškodil, aby kontaktoval výbor SVJ ohledně zajištění nápravy.


Aktualizace domovní knihy

 Datum 8. 1. 2024

žádáme nové a stávající vlastníky, aby změny v počtu osob v bytech týkajících se vlastníků, spolubydlících, nájemníků, podnájemníků oznámili bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku prostřednictvím vyplněné domovní knihy, kterou naleznete v sekci TOP DOKUMENTY. Vaši domovní knihu zašlete na e-mailovou adresu domu, nebo umístěte do schránky SVJ.


Vodné, stočné 2024

Datum 18. 12. 2023

Obyvatelé Brna zaplatí v roce 2024 za jeden kubík vody 94,22 korun bez DPH. Oproti minulému roku sáhnou hlouběji do kapes. Vodné a stočné totiž zdraží o 1,6 procenta. 


Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2024

Datum 15. 12. 2023


Zámek schránky

Datum 10. 12. 2023

Pokud jste zaznamenali nefunkčnost vašeho zámku u schránky, dejte vědět prostřednictvím mailu SVJ. V případě více závad budeme řešit se zámečníkem.  


Výměna vodoměrů 12/2023

Datum 4. 11. 2023

Vážení,ve dnech 5. a 6. 12. 2023 proběhne v našem domě zákonná výměna vodoměrů, kterou bude realizovat společnost Techem s.r.o.. Výměna vychází ze Zákona o Metrologii, je povinná! Společnost Techem s.r.o. jsme odhlasovali na posledním shromáždění vlastníků. Výměna proběhne: v úterý 5. 12. 2023 v čase 9:00 až 12:00 hodin v místnostech 1.PP a v bytech 1.NP a 2.NP a ve středu v čase 9:00 až 12:00 hodin v bytech na 3.NP, 4.NP, 5.NP

Bližší informace naleznete v přiložených přílohách. Doba výměny trvá cca 10 min.


Nesoulad v katastru nemovitostí - důležité

Datum 24. 10. 2023


Na základě revize katastru byly zjištěny nesoulady se skutečným stavem, které byly posléze katastrálním úřadem odstraněny. Tyto nesoulady nebyly zapříčiněny z naší strany, nýbrž ze strany katastru nemovitostí. Všechny příp. dopady na náš majetek byl řádně konzultován. Do Prohlášení vlastníka není nutno zasahovat. Žádné další změny nejsou touto skutečností vyvolány. 

V rámci revize katastrální úřad zapsal do katastru nemovitostí tyto změny nevyžadující součinnost vlastníka: - provedl sloučení parcely čis. 373/2 do parcely čís. 374; nadále bude v katastru nemovitostí evidována parcela čís. 374 o výměře 444 m2 s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba č.p. 28.

V příloze k prostudování výzva a oznámení.


Pojďme ''webovat''

Datum 11. 10. 2023

Opravdu užitečné weby města Brna na jednom místě, kde může rezident najít potřebné informace pro snadnější orientaci v našem městě.


Provedena oprava domovního telefonu a prasklé vodovodní trubky u hlavního uzávěru vody

Datum 11. 10. 2023


Pro náš dům - konkrétní místa realizace seminářů Inspirace pro váš bytový dům podzim 2023

Datum 11. 10. 2023

Další semináře týkající se bytových domů můžete zdarma navštívit 30. 11. 2023 – Brno, Hotel Avanti, Střední 61, Meeting room 1, patro 1.

Hlavní témata jsou:

Nová zelená úsporám - aktuální stav a podmínky dotačního programu

Financování oprav v bytovém domě ve vazbě na dotační program Nová zelená úsporám

Měření a rozúčtování tepla a teplé vody – aktuální informace o změnách platných od 1.1.2024!

Obvodový plášť v čase – Údržba, renovace, při teplení, nový OP a ještě něco navíc (nezapomeneme ani na střechy a balkony)

Infračervená termografie, aneb termosnímkování – Potřeba využívání této technologie roste s požadavky na další snižování energetické náročnosti budov

Praktické zkušenosti statutárního orgánu – Shromáždění od A po Z

Okna a balkonové dveře – Praktické zkušenosti a informace, které jsme získali v průběhu letošního roku, kdy jsme již zrealizovali více jak 3.000 křídel

Tepelná čerpadla a FVE - možnosti jejich uplatnění v rámci bytové a nebytové budovy

A další témata související s technickým, ekonomickým a legislativním vlivem na budovu

Musím však připomenout, že kapacity sálů se velmi rychle zaplňují a pokud máte zájem o účast, doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve pomocí registračního formuláře


Realizace Modrých zón 

Datum 11. 10. 2023

Tento měsíc 10/2024 proběhne v ul. Dvorského a v širším okolí realizace rezidentního parkování. Řidiči vozidel se musí přpravit na krátkodová omezení.


Náš dům není skládka 

Datum 11. 10. 2023

Opětovně se objevují odložené věci ve společných prostorech sklepů a chodeb, které brání úklidu a výlezu na střechu domu. Pro uskladnění věcí využívejte sklepní kóje nebo společnou kóji pro dané patro či svůj byt.
V opačném případě budou odložené věci odstraněny na náklad SVJ. Děkujeme.


Nákup rohožek

Datum 11. 9. 2023

Pořízeny dvě rohožky do našich společných prostor. Jedna se nachází u hlavních dveří chodby, druhá u dveří při vstupu na zahradu.


Kontrola spalinových cest 2023

Datum 1. 9. 2023

Již jako každý rok proběhne opět povinná kontrola spalinnových cest v našich bytech. Termín je stanoven na 13. 9. 2023 od 9:00 do 11:00 hod. Prosíme o zajištění přístupu do vašich bytů. Kontrola nepotvrá více než 15 min. Náhradní termín bude stanoven až po provedení kontrol v tomto termínu. Netýká se bytů, jejichž vlastníci si kontrolu zajišťují sami. Ty prosíme o dodání protokolu výboru SVJ.


Kulturní památka

Datum 29. 7. 2023

na základě ověření na Stavebním úřadě, nebude již náš dům opětovně zapsán na seznam kulturních památek.


Vlhkost v bytě a plísně

Datum 1. 6. 2023

Máme za sebou období topné sezony, období kdy jsme zjistili problémy, které souvisejí s vlhkostí v bytě. Nejčastějším problémem je zavlhání v okolí oken, v místech rohů a to zejména na straně obvodového pláště. Je před námi čas, který je vhodné využít pro odstranění příčin a tak minimalizovat vlhkost a plísně v další topné sezoně.

Proč se tyto problémy objevují zejména v období chladnější části roku? Proč se vůbec objevují? Pojďme se na tuto problematiku podívat blíže.

Vzduch obsahuje vodní páry. Jejich množství je vyjádřeno jako relativní vlhkost vzduchu a měří se vlhkoměry. Vodní páry kondenzují (sráží se do kapalné podoby) dosáhnou-li rosného (kondenzačního) bodu, respektive teploty. Ve volné přírodě se tento jev projeví jako déšť, mlha, rosa a podobně. Jistě jsem nyní vykouzlil na vašich tvářích úsměv. Doma v bytě nám přece neprší. Máte pravdu, ale dochází k jinému velmi závažnému jevu. Vodní pára kondenzuje na předmětech, které mají povrchovou teplotu nižší, než je právě ta kondenzační. Tento jev mnozí dobře známe, orosené brýle při vstoupení do teplé místnosti v období zimy. A zde se dostáváme k jádru problému. Pokud se nám v bytě nachází takto studené body (místa), dochází k přirozené kondenzaci a vlhko je zde.

Mohlo by se na první pohled zdát, že za vlhkost a plísně mohou technická řešení, která jsme v rámci údržby a modernizace budovy s cílem snížit energetickou náročnost realizovali. Bohužel není tomu tak! Tato technická řešení výrazným způsobem snížila energetické ztráty a tím ušetřila velké finanční prostředky každému, kdo byt užívá. Dovolím si tvrdit, že tyto úspory nabydou velkého významu právě nyní, v době dalšího prudkého růstu cen všech energií a vody.

Kdo tedy za onu vlhkost a plísně v bytě může? Dominantně je to uživatel! Proč?
Neuzpůsobil své zvyky a způsoby užívání aktuálnímu technickému stavu svého bytu!

Dva nejvýznamnější faktory, které ovlivňují vznik vlhkosti a plísní v bytech, jsou nízká teplota vzduchu v bytě a špatné větrání. 

Další problematiku týkající se bytových domů naleznete zde:

www.pronasdum.cz


Nová zelená úsporám 2023, Ministerstvo životního prostředí

Datum 28. 5. 2023

Nová zelená úsporám nabídne výhodnější podmínky pro bytové domy. Na dotace lépe dosáhnou nízkopříjmové domácnosti. 

"Hledali jsme cestu, jak zohlednit nízkopříjmovost vlastníků bytů, kteří často nesouhlasí s nákladnějšími opravami celého domu," říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: "Hlavním úskalím při rozhodování, zda přistoupit k větší investici na renovaci budovy, bývá obava z velkého nárůstu pravidelných příspěvků do fondu oprav. Proto jsme nastavili parametry dotace tak, aby domácnostem s nižšími příjmy nebylo nutné platby do fondu oprav výrazně navyšovat. Bonus, který připadne každé nízkopříjmové domácnosti, totiž bude použit na splacení části jejich podílu na nákladech za renovaci."

www.mzp.cz


Opětovný nátěr dveří u výtahu

Datum 26. 4. 2023

žádáme vlastníky, aby nakládali se společným majetkem ohleduplně a užívali k zakládaní dveří klínky, které jsou k disopozici na chodbě.


Servis oken a dveří 2023 - termíny

Datum 26. 4. 2023

Vážení vlastníci, dle naší domluvy na poslední schůzi společenství byl odsouhlasen servis oken. Již jsou známé víkendové termíny realizace a to 20.5. a 3.6. 2023, vždy od 9 hodin. Na naší nástěnce bude umístěn rozpis časů servisu, kde se prosím zapište, dle vašich možností. 


Realizace podlah pavlačí 2.np a 3.np proběhne dne 18. 4. - 19. 4. 2023

Datum 14. 4. 2023

chůze po pavlačích bude v průběhu celého dne omezená. Prosím dbejte ohleduplnosti na probíhající práce a dbejte pokynů pracovníků. Pavlače nebudou ihned pochozí. Omlouváme se za komplikace.


Schůze společenství 13. 4. 2023

Datum 25. 2. 2023

Vážení vlastníci, rádi bychom uskutečnili schůzi společenství na začátku měsíce dubna, kde plánujeme představit plán oprav a modernizací pro tento rok a další naléhavé údržby v našem domě jako je výměna vodoměrů, pravidelný servis oken a dveří a další.

Pokud Vám osobní účast nevyhovuje, pošlete prosím plné moci. Takto přispějete k potřebnému chodu domu, nebude Vás to stát žádný vynaložený čas a úsilí.

Veškeré podklady ke schůzi společenství obdržíte mailovou korespondencí s dostatečným předstihem.

Schůze se bude konat v 17:00 hod na naší chodbě.

Jistě se dostane i po schůzi společenství na krátkou diskusi ohledně zahrady.

Děkujeme všem, kteří nás podpoří svým příchodem či doručenou plnou mocí.


Natření oken zajištěno

Datum 25. 2. 2023

a je plánováno na začátek dubna 2023 pro byty č. 5, 11, 12, které upozornily na stávající poškození oken a dveří (venkovní zvětrání nátěru).


Rezidentní parkování MODRNÉ ZÓNY u našeho domu 2023

Datum 1. 2. 2023


V letošním roce bude v ul. Dvorského zavedeno rezidentní parkování OBLAST 1-27 DVORSKÉHO. Realizace proběhne
30. 10. 2023. Rezidenti si mohou vyřizovat povolení až dva měsíce dopředu. Regulace bude v době od 17 - 6hod - zóna C.

Vše zde: www.parkovanivbrne.cz


Odečty vodoměrů 2022

Datum 15. 12. 2022

Prosíme všechny vlastníky bytů o zaslání opisu vodoměrů vč. fotografií k 5. 1. 2023 na email domu. Údaje budou zapracovány do vyúčtování. Byty již nebudeme jednotlivě obcházet. Děkujeme.


Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023

Datum 15. 12. 2022

Vám všem přeje Výbor SVJ.


Kontrolu spalinových cest neevidujeme u těchto bytů:

Datum 30. 11. 2022

č. 1, 15, 17, 19, 22, 24. Prosím o jednání nápravy. Děkujeme, SVJ.


Nové tarify vodného a stočného v Brně,

Datum 21. 11. 2022

které vstoupí v platnost od 1. ledna 2023 jsou následující:

Vodné 46,25 Kč/m3 bez DPH 50,88 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Stočné 46,47 Kč/m3 bez DPH 51,12 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Celkem 92,72 Kč/m3 bez DPH 102,00 Kč/m3 včetně 10 % DPH


Čištění výtahové šachty vč. oken

Datum 19. 10. 2022

proběhlo dne 14. 10. 2022, foto zde:


Kontrola spalinových cest

Datum 6. 9. 2022

Dne 15. 9. 2022 v čase od 8:30 - 11:30h proběhne v našem domě kontrola spalinových cest. Prosíme o zajištění přístupnosti ke komínu ve vašem bytu. Náhradní termín si prosím domlouvejte individuálně.


Nově natřeno

Datum 16. 8. 2022

V domě byly provedeny nátěry hlavní dveří, výmalba části chodby. Prosím k aretaci dveří používejte výhradně dveřní klínek, který leží u hlavních dveří do domu. Nepoužívejte k zapření kameny, cihly apod. ničíte tím svůj majetek. Prosím dávejte pozor při manipulaci s koly, kočárky atd.


Závady na oknech a dveřích

Datum 9. 8. 2022

Vážení vlastníci, žádáme Vás o zasílání zjištěných závad a poškození na oknech, dveřích a slunolamech. Prosím zasílejte foto vč. krátkého popisu, abychom mohli celou situaci zmapovat a posléze individuálně posoudit a zajistit servis. Prosím neotálejte s celou situací. Bez Vaší spolupráce nelze dostatečně situaci řešit. Děkujeme.


Zaslání aktualizované domovní knihy

Datum 8. 8. 2022

Žádáme nové a stávající vlastníky bytu, aby změny v počtu osob v bytech týkajících se vlastníků, spolubydlících, nájemníků, podnájemníků oznámili bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku prostřednictvím vyplněné domovní knihy, kterou naleznete v sekci TOP DOKUMENTY. Vaši domovní knihu zašlete na e-mailovou adresu domu, nebo umístěte do schránky SVJ. Děkujeme.


Malířské a natěračské práce

Datum 6. 8. 2022

budou probíhat v našem domě v termínu od 15. 8. do 18. 8. 2022. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti ve společných prostorech našeho domu. 

Odsouhlasené práce jsou - nátěr zárubní archivu a vstupních dveří do sklepů, nátěr dveří pavlače 1 NP a hlavních dveří do domu, nátěr čistícího roštu, nátěr okapové lišty v 5 NP a výmalba chodby v rozsahu jednoho patra (suterén až ke schránkám).


Členem výboru

Datum 17. 7. 2022

Je nadále firma Repros Plus v zastoupení panem Němcem namísto pana Hrdličky.


Rekonstrukce pavlačí 1 NP a 4 NP

Datum 9. 5. 2022

Rekonstrukce našich dvou pavlačí bude probíhat ve dnech 17. 5. - 19. 5. 2022. Počítejte prosím s omezeným přístupem v době od 8:30 - 16h. Před vstupem na pavlače se vždy předem zeptejte řemeslníků zda je to možné.


Hromosvody - závady odstraněny

Datum 2. 5. 2022


Dne 4. 4. 2022 byly odstraněny závady z revizní správy o hromosvodech. Plechová střecha výtahu byla spojena s ochrannou soustavou a dále bylo vyrovnáno pošlapané vedení na celé střeše, viz foto zde.


Pozor drobná změna!

Datum 27. 4. 2022

Vážení vlastníci zahrady, od května byl zvolen nový zprávce zahrady. Dochází ke změně kontaktního mailu a bankovního účtu na zasílání pravidelných plateb. Nyní jednotně 100 Kč/byt/měs. viz zahrada.


Schůze společenství 7. 4. 2022

Datum 3. 3. 2022

Vážení vlastníci, rádi bychom uskutečnili schůzi společenství na začátku měsíce dubna, snad již za příznivých podmínek, které nám umožní se osobně potkat a diskutovat plán oprav a modernizací na rok 2022, probereme aktualizaci pojištění našeho domu, změnu záloh, a další 

Pokud Vám osobní účast nevyhovuje, pošlete prosím plné moci. Takto přispějete k potřebnému chodu domu, nebude Vás to stát žádný vynaložený čas a úsilí.

Veškeré podklady ke schůzi společenství obdržíte mailovou korespondencí s dostatečným předstihem.

Schůze se bude konat v 17:00 hod na naší chodbě.

Jistě se dostane i po schůzi společenství na krátkou diskusi ohledně zahrady.

Děkujeme všem, kteří nás podpoří svým příchodem či doručenou plnou mocí.


Inspirativní webináře, rady, technická řešení k zhlédnutí 

Datum 21. 2. 2022

k domu zde: PNDTV

k zahradě zde: ZAHRADA


Hromosvody

Datum 20. 2. 2022

na  základě pravidelné revize ochrany před bleskem byly zjištěny tyto závady: plechová střecha výtahu není spojena s bleskosvodní soustavou, na několika místech je prošlápnutý drát mřížové soustavy až na PVC krytinu střechy. Na základě těchto skutečností byla poptána CN na odstranění závad. V průběhu měsíce března bude zrealizována náprava.


Vodné a stočné 2022

Datum 26. 12. 2022

v Brně vzroste jen nepatrně, zdraží pouze stočné o 1,90 Kč. Celkem 87, 11 Kč (44,39 Kč vodné a 42,72 stočné). Ceny jsou v Kč/m3 vč. DPH.


Odečty vodoměrů 2022

Datum 15. 12. 2021

Prosíme všechny vlastníky bytů o zaslání opisu vodoměrů vč. fotografií k 5. 1. 2022 na email domu. Údaje budou zapracovány do vyúčtování. Byty již nebudeme jednotlivě obcházet. Děkujeme.


Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2022

Datum 15. 12. 2021

Vám všem přeje Výbor SVJ.


Nová schůze společenství 9. 12. 2021

Datum 4. 11. 2021

Vážení vlastníci, tento rok jsme neměli možnost se skrze mimořádný stav sejít tak, jak jsme byli z předchozích let zvyklí, schůze proběhly v dubnu a květnu prostřednictvím Per rollam. Rádi bychom situaci napravili ještě v letošním roce a proto si dovolujeme vypsat schůzi společenství na konec tohoto roku s vizí, že se budeme mít možnost potkat v co nejvyšším počtu osobně. 

Budeme diskutovat plán oprav a modernizací na rok 2022, probereme aktualizaci pojištění našeho domu, krátce zrekapitulujeme co se v našem domě za poslední rok událo a v neposlední řadě se vám představí nový externí člen výboru pan Hrdlička. 

Pokud Vám osobní účast nevyhovuje, pošlete prosím plné moci. Takto přispějete k potřebnému chodu domu, nebude Vás to stát žádný vynaložený čas a úsilí. 

Veškeré podklady ke schůzi společenství obdržíte mailovou korespondencí s dostatečným předstihem. 

Schůze se bude konat v 17:30 hod na naší chodbě.

Jistě se dostane i po schůzi společenství na krátkou diskusi ohledně zahrady s pověřeným správcem.

Děkujeme všem, kteří nás podpoří svým příchodem či doručenou plnou mocí.


Nový pryskyřičný povrch a brána

Datum 13. 10 . 2021

naše podlaha pavlače 5 NP má již dokončený nový pryskyřičný neklouzavý povrch. Plotová brána má nové panty. Foto můžete vidět zde a dále v sekci zahrada.


Záhájení prací - rekonstukce pavlače

Datum 5. 10. 2021

Vážení vlastníci, v pondělí dne 11. 10. 2021 v čase od 9-11 hod budou probíhat práce na podlaze v 5 NP. Prosím, aby v tomto čase byl provoz na této pavlači minimální až nulový. Schnutí povrchu trvá 1 hodinu. Realizátor si vyhrazuje právo změnit datum i hodinu při nepříznivém počasí.

děkujeme, výbor SVJ


Revize komínů 2021

Datum 17. 9. 2021

Vážení vlastníci, jako již každý rok proběhne v našem domě povinná revize komínů dne 22. 9. 2021 v době od 9-12 hod. Prosím o zpřístupnění vašich bytů. Revize bude provádět opět pan Rauš. Náhradní termín bude stanoven po 1. termínu či individuálně.


Rekonstrukce pavlače

Datum 31. 8. 2021

Vážení vlastníci, na základě schváleného rozpočtu pro rok 2021 byl vybrán dodavatel - firma pliska.cz pro rekonstrukci povrchu naší pavlače 5 NP. Povrch bude řešen pomocí podlahové pryskyřice ve vybraném odstínu RAL 7040. Veškeré informace, týkající se specifikace materiálu a jakosti jsou dostupné na www.pliska.cz. Taktéž jsme pro vás nechali vyhotovit vzorek na 1 ks dlažby, který se nachází pod domovní nástěnkou (prosím neodnášet). Zde si můžete vyzkoušet patřičnou zrnitost a neklouzavost. Odstín na samotném vzorku je RAL 7035 (tedy světlejší od konečné vybrané varianty).

Stávající dlažba se nebude odstraňovat, nový povrch by měl být pochozí do 1 hodiny od samotné realizace. Předpokládaný termín realizace koncem září 2021. O přesném termínu budete včas informováni. V době realizace nebude možné na pavlač vstupovat.


Jak to na naší střeše vypadá..

Datum 31. 8. 2021


Foto průběhu opravy střešní krytiny

Datum 30. 6. 2021 

zde:


Oprava střechy

Datum 15. 6. 2021 

dne 16. 6. 2021 proběhne oprava naší střechy, bude se jednat o výměnu okapnice a instalaci nové střešní fólie v ploše cca 50 m2. Dbejte zvýšené opatrnosti.


Vyhodnocení per rollam, zápis z výboru a smlouva s externím členem výboru

Datum 15. 6. 2021

k nahlídnutí jako obvykle zde: TOP DOKUMENTY, SVJ, VÝBOR


Hlasujte prosím o správci naší zahrady

Datum 20. 5. 2021

co nejdříve, viz mailová korespondence a další info zde:


Rekonstrukce zápraží ukončeno

Datum 18. 5. 2021

V současné chvíli dochází k vysychání nanesené betonové stěrky na naše zápraží domu. Prosím nevstupujte na tuto plochu do so 22.5.2021. Dále nenašlapujte přímo na hrany schodišťových stupňů následující měsíc, ať nedojde k utržení a poškození. Tato stěrka bude nanesena i na pavlač 5. NP, proto neváhejte a včas se na novou úpravu zápraží běžte podívat. Foto k nahlédnutí zde:


Aktuální platné stanovy a ostatní dokumenty zde:

Datum 16. 5. 2021

TOP DOKUMENTY


Konec pětiletého funkčního období - volba nového člena výboru

Datum 14. 5. 2021

V nejbližších dnech budete vyzváni k volbě nového člena výboru za naší předsedkyni, a to z důvodu skončení pětiletého funkčního volebního období. Vše proběhne již známou metodou Per rollam. Děkujeme.


Jak je to se správou společné věci - video

Datum 13. 5. 2021

https://youtu.be/MRYOGqAX-Hg


Výměna vložky zámku 

Datum 11. 5. 2021

dne 12.5.2021 po 15 hod proběhne avizovaná výměna vložky zámku od hlavních dveří domu. Prosím použijte nový klíč. Starý klíč není potřebné vracet.


Zprovoznění domovního telefonu

Datum 11. 5. 2021

a dálkového otevírání vstupních dveří do domu prostřednictvím "bzučáku" je opět funkční. Nově nainstalován elektronický systém, který by nám měl zajistit plnou funkčnost bez výpadků.


Výměna vložky zámku a klíčů u hlavních vstupních dveří do domu

Datum 22. 4. 2021

Vážení vlastníci,

na základě opotřebení a ne plné funkčnosti stávající vložky zámku u hlavních vstupních dveří, dojde v nejbližších dnech k její výměně, vč. klíčů. Budou vyhotoveny 2 klíče pro každou bytovou jednotku, které budou hrazeny z pokladny SVJ. Z klíčů nepůjdou dělat libovolně další kopie, proto nebude docházet k poškozování vložky zámku. Další klíče lze zhotovit jen na základě doložení karty od této vložky, kterou bude mít v úschově výbor SVJ.

Nejdříve proběhne distribuce jednotlivých klíčů mezi vlastníky (či pověřené osoby) proti podpisu, a to dne 6. 5. 2021 (čt) od 17-18 hod v prostoru přízemí naší chodby, následně bude vložka vyměněna. Předání klíčů zajistí člen výboru pan Zeman. Ten, komu termín nebude vyhovovat, může se obrátit na výbor ohledně předání klíčů individuálně.

Zájemci o více klíčů nad rámec 2 ks, se prosím zapište, do tabulky umístěné na nástěnce nejpozději do 30. 4. 2021 (pá), nebo dejte vědět na mail SVJ: info.dvorskeho6@gmail.com. Cena jednoho klíče je 90 Kč. Doklad o zaplacení bude k nahlédnutí. Připravte si přesně odpočítanou částku za množství objednaných klíčů navíc.

Děkujeme, Výbor SVJ Dvorského 6


Per rollam

Datum 9. 3. 2021

Vážení vlastníci, i přes nepříznivé mimořádné podmínky a stále měnící se situaci, pro vás nadále řešíme běžné úkoly spojené s chodem domu. Mimo ně se snažíme náš dům držet v "dobré kondici" a hledáme další možnosti, které by tomu přispěly. Bohužel prozatím nic nenasvědčuje tomu, abychom mohli udělat schůzi shromáždění tak, jak jste po celou dobu existence SVJ zvyklí. Proto tentokrát využijeme možnost Per rollam - kde hlasování proběhne korespodenčně. Podklady k hlasování obdržíte jako obvykle, dále bude pro vás připraven hlasovací formulář, kde zaškrtnete možnost, pro kterou budete hlasovat. Zpět zašlete výboru do 15 dní s vašim podpisem. Prosím věnujte hlasování patřičnou pozornost. Pro odhlasování bodů budeme potřebovat nadpoloviční většinu všech vlastníků domu. Některé body jsou neodkladné a pro chod SVJ nezbytné. Proto se prosím zúčastněte hlasování!

Veškeré detailní informace obdržíte na své emailové adrasy koncem měsíce března 2021. Pro ty, kteří nemají možnost tisku formuláře, budou kopie k dispozici na naší domovní nástěnce.


Členství ve výboru svj

Datum 24. 2. 2021

Prosíme případné zájemce o členství ve výboru svj, aby se přihlásili stávajícímu výboru. Nový člen musí být řádně odsouhlasen shromážděním. Nové členství musí být opětovně zapsáno do Obchodního rejstříku od   14. 4. 2021.


Fab vložka u hlavních vstupních dveří do domu

Datum 11. 2. 2021

se zdá, že není zcela funkční. Odemykání dveří jde obtížně, s klíčem nelze otočit. Prosíme o zpětnou vazbu těch vlastníků či nájemníků, kteří mají s odemykáním hlavních dveří domu potíže. Pokud nám nedáte vědět, těžko se něco změní. Pište i při zjištěných jiných závadách. Bohužel není v našich silách vše ihned odhalit. Děkujeme. 


Datová schránka

Datum 22. 1. 2021

Náš dům nově disponuje datovou schránkou, která bude sloužit k doručování dokumentů  a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.


Proces prohlášení vlastníka dokončen

Datum 17. 1. 2021

Změna prohlášení vlastníka - sklepy a novelizace Úplného prohlášení vlastníka nabyla platnosti ke dni 22. 12. 2020, kdy byla všemi vlastníky a jejich podpisy odsouhlasena. Novelizace Úplného prohlášení vlastníka bude v nejbližších dnech uložena do sbírky listin Katastru nemovitostí a do sbírky listin Obchodního rejstříku. Vše taktéž k dispozici zde. Každý vlastník taktéž obdrží 1 originální výtisk Změny prohlášení - sklepy.


Kdo má zájem

Datum 6. 1. 2021

o případnou rekonstrukci své přidělené sklepní kóje, ať se nahlásí výboru SVJ, příp. je kontakt na pana Švece, který nám realizoval opravu kočárkáren, vyvěšen na chodbě. Opravu si každý samozřejmě hradí na vlastní náklady. Termín realizace konec ledna 2021.


Ukončení rekonstrukce kočárkáren - klíče

Datum 22. 12. 2020

Vážení vlastníci,

rekonstrukce našich společných kočárkáren a technických prostor byla dne 22. 12. 2020 úspěšně ukončena. Nové dveře byly osazeny i novými zámky, proto je nutná výměna vašich stávajících klíčů za nové. Tyto nové klíče vám byly umístěny do poštovních schránek, každému bytu tedy přísluší 1 nový klíč.

Každé dveře kočárkáren jsou pro vaši snadnější orientaci příslušně označeny. Rozpis kočárkáren náležející ke konkrétním bytům je patrný z přiložené tabulky.

Fotografie všech zrekonstruovaných místností jsou umístěny zde: 

Pokud máte zájem se podívat do všech zrekonstruovaných místností osobně, neváhejte kontaktovat členy výboru.

Tímto prosíme vlastníky, aby si v nejbližší možné době opět nastěhovaly své věci ze společných sklepních prostor do svých kočárkáren, tak aby se mohl zajišťovat bezproblémový úklid domu a byl umožněn bezpečný průchod po chodbách.

Děkujeme.

Výbor SVJ, Dvorského 6


Odečty vodoměrů - 5. 1. 2021

Datum 19. 12. 2020

Již jako každý rok budou členové výboru obcházet jednotlivé byty a zapisovat stavy Vašich vodoměrů. Prosíme všechny, aby jste v maximální možné míře zasílali fotografie všech vašich vodoměrů i s přihlédnutím k stále přetrvávajícímu mimořádnému stavu zapříčiněnému Covid 19. 

Fotografie zasílejte na info.dvorskeho6@gmail.com, nejlépe 5. 1. 2021 do 15 hod, následně budeme obcházet jednotlivé byty v časech od 16 - 18 hod. těch, kteří neměli možnost fotografie zaslat. 


Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

Datum 19. 12. 2020

Krásné prožití svátků vánočních a úspěšný nový rok 2021, Vám přeje výbor SVJ.


Dočasné vyklizení kočárkáren

Datum 12. 11. 2020

Vážení vlastníci,

v měsíci prosinci budou zahájeny plánované a schválené stavební úpravy ve sklepních prostorách dle plánu oprav na rok 2020, odhlasováno 16. 1. 2020. Úpravy se týkají kočárkáren a technických místností.

Žádáme všechny obyvatele domu, aby si dočasně vyklidili tyto kočárkárny, aby práce mohly proběhnout co nejrychleji. Děkujeme.


Podpis změny prohlášení vlastníka - sklepy

Datum 7. 11. 2020

Žádáme všechny vlastníky, aby se dostavili během měsíce listopadu k podpisu změny prohlášení vlastníka k předsedkyni výboru paní Martínkové. 

Co změna PV - sklepy zahrnuje: 

- již několikrát avizované a schvalované sklepy, které jsou v aktuálním znění zapsány špatně

- změny v prohlášení týkající se výpočtu příspěvku jednotlivých vlastníků na náklady na správu domu 

- změny vymezení společných částí domu tak, aby byly postaveny na jisto a odpovídaly přesně potřebám domu 

děkujeme.


Schůze společenství opět zrušena

Datum 1. 11. 2020

z důvodu Vládního nařízení a zákazu shromažďování se Schůze 5. 11. 2020 ruší a nový termín bude vypsán až po zklidnění krizové situace. Předpokládáme leden 2021.


Nová schůze společenství 5. 11. 2020

Datum 3. 10. 2020

Vzhledem k tomu, že poslední svolaná schůze ze dne 30. 9. 2020 nebyla ÚSNÁŠENÍSCHOPNÁ, vypisujeme nový termín. Prosíme všechny vlastníky,  aby se schůze účastnili i v této nepříznivé době a s tím spojených všech vládních opatření. Budeme reagovat na aktuální situaci a můžeme se sejít na naší zahradě, kde dodržíme potřebné rozestupy. Pokud Vám přesto osobní účast nevyhovuje, pošlete prosím plné moci. Takto přispějete k potřebnému chodu domu, nebude Vás to stát žádný vynaložený čas a úsilí. Je nutno odhlasovat min. účetní závěrku za rok 2019! Jde prioritně o Váš majetek, tak nebuďte prosím lhostejní. 

Dále se bude řešit Prohlášení vlastníka - zásadní dokument, který se týká našeho majetku a tedy i všech vlastníků.

Děkujeme všem, kteří se sešli na schůzi 30. 9. 2020, která bohužel nebyla úsnášeníschopná a věříme, že si udělají opět čas a také nás podpoří svým příchodem i ostatní.


Výzva - poškození fasádní desky 

Datum 3. 10. 2020

žádáme spolubydlící, kteří poškodili u vstupních dveří na pavlač 5 NP fasádní desku Cembonit, aby bez odkladu sjednali nápravu. Jedná se o poškození společného majetku domu.


Kontrola spalinových cest 17. 9. 2020

Datum 10. 9. 2020

Ve čtvrtek 17. 9. proběhnou každoroční revize komínů v našem domě, které zajišťuje pan Rauš. Prosíme všechny o zajištění zpřístupnění bytů v době od 14 - 17h. 


Září, na léto jde stáří aneb pojďme na brigádu

Datum 22. 8. 2020

Opět se blíží podzim a s ním spojené potřebné práce kolem naší zahrady a celkově domu. Proto "Oddělení péče o zahradu" znovu po roce vyhlašuje oblíbenou a hojně navštěvovanou společensko - stmelovací akci, která se bude za příznivého počasí konat v sobotu 12. 9. 2020 v 9 hod.  Předpokládané práce, na které se můžete již nyní fyzicky a psychicky připravit budou zahrnovat: sekání trávy, plení záhonků, hrabání, pálení táborových ohňů, vyčištění okapových chodníčků a vše ostatní, co Vás napadne, že by se mělo udělat. 

Jak už to tak bývá, zahradou vše nekončí a proto se vrhneme společnými silami na úklid a vyklizení nezbytných věcí z našich společných kočárkáren a technických místností, tak abychom umožnili plánovanou podzimní rekonstrukci těchto prostor. Je zcela nezbytné, aby kočárkárny byly před rekonstrukcí co nejvíce prázdné.

Samozřejmě po práci budou koláče, v podobě opékání buřtů a dodržování pitného režimu. I toto má ale malý háček, vše spojené s konzumací si každý musí donést sám :). Při zaslouženém odpočinku můžeme horlivě diskutovat problematiku zahrady.

Vítáni jsou všichni vlastníci zahrady, blízcí příbuzní, ale i nájemníci bytů. Přiložit ruku k dílu můžete třeba jen na jednu, dvě hodiny. Ti, kteří pracovat nemohou, či nechtějí, jsou vítáni samozřejmě také jako morální podpora. 

Budeme se těšit na hojnou účast.

Oddělení péče o zahradu SVJ Dvorského 6


Připravuje se schůze společenství, konec září 2020

Datum 21. 8. 2020

Po delší době se bude opětovně konat schůze společenství a s ní spojené záležitosti ohledně domu. Tentokrát si odsouhlasíme hospodářský výsledek za rok 2019, podíváme se na úpravu Prohlášení vlastníka, projednáme některé změny ve Stanovách domu, dořešíme rekonstrukce sklepních prostor a nakonec se budeme věnovat modernizacím domu v roce 2021. Některé odsouhlasené body z minulé schůze se poněkud zkomplikovaly a proto budeme muset zaujmout nová stanoviska, tak abychom se zase posunuli o krůček dál.

Oficiální termín obdržíte opět řádnou pozvánkou s příp. podklady k prostudování. Dostavte se v hojném počtu, nebo zašlete plné moci. 


A máme tu legislativní změnu

Datum 14. 7. 2020

Možná jste zaznamenali, že od 1. 7. 2020 dochází zákonem č. 163/2020 Sb. k novelizaci občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Změny se týkají zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev; novelizace snad přináší mnohá zjednodušení a konkretizaci některých pravidel. Soužití v rámci bytového domu přinášela zejména pro SVJ často obtížně řešitelné situace. Pro řadu z nich chyběla opora v zákoně, příp. nebyl jednoznačný výklad.

Zde je několik postřehů, které se nás mohou týkat:

- Stavební úpravy v bytě §1182 - Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu. Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.

- Nucený prodej jednotky §1184 - na návrh osoby odpovědné za správu domu, může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.

- Úprava přechodu dluhů převodce vůči správci na nabyvatele §1186 - Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu. Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy, popř. že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána. 

- Náhradní shromáždění §1210 - Připouští-li stanovy konání náhradního shromáždění, je náhradní shromáždění způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají alespoň 40% všech hlasů. Vedle náhradního shromáždění se může o věcech, které byly na programu svolaného a neuskutečněného shromáždění rozhodnout též per rollam. 

- Aktuální stanovy a novelizace občanského zákoníku - Ačkoliv zák. č. 163/2020 Sb. neobsahuje přechodná ustanovení, která by ukládala lhůtu pro přizpůsobení stanov společenství vlastníků novele, platí, že ta ustanovení stanov společenství vlastníků, která by po 1. 7. 2020 odporovala donucujícím ustanovení tohoto zákona nelze použít a musí být postupováno v souladu s novelizovaným zněním zákona.

- Zrušení předkupního práva §1124 - převodce nebude muset spoluvlastnický podíl na nemovité věci nejprve nabízet a vyčkávat případného využití předkupního práva ostatními spoluvlastníky. I zde existují výjimky. Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. Je třeba brát v potaz, že byla-li kupní nebo jiná převodní smlouva na převod nemovité věci uzavřena přede dnem 1. .7. 2020, trvá zákonné předkupní právo ostatních spoluvlastníků i po uvedeném datu. 

- Změna prohlášení §1169 - dle nové úpravy se o změnách prohlášení rozhoduje mimo SVJ. O změnách prohlášení totiž rozhodují vždy přímo vlastníci a nikdy shromáždění vlastníků SVJ. Fakticky o změně PV budou rozhodovat stejné osoby, které rozhodují v rámci shromáždění SVJ. Z právního hlediska se však jedná o jiný druh rozhodování. Základním pravidlem je, že se změnou prohlášení musí souhlasit vlastník, jehož práv a povinností se změna dotkne (např. v případě změny účelu užívání společné části ve výlučném užívání vlastníka jednotky). Změna bude dvoufázová. První fáze tvoří jednostranný písemný souhlas vlastníka. Druhá fáze pak spočívá ve vyslovení souhlasu většiny hlasů všech vlastníků jednotek. Ke změně prohlášení postačí souhlas většiny hlasů všech vlastník jednotek, týká-li se změna společných částí, které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve výlučném užívání vlastníka jednotky; účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka, nebo pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení.

- Oznamovací povinnosti §1177 - vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů. Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v §1177. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.Připravovaný parkovací dům v blízkosti našeho domu

Datum 23. 6. 2020


Je pro Vás horko v bytě neúnosné, rádi byste klimatizaci?

Datum 21. 6. 2020

Pamatujte, že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Vše musí být řádně projednáno a schváleno. V příloze si můžete pročíst krátkou prezentaci, která mnohé napoví.


Obtěžuje Vás soused nadměrným hlukem? Není s ním rozumná řeč?

Datum 21. 6. 2020

Může si soused dělat co chce? Zcela jistě nemůže. Když Vás někdo obtěžuje nadměrným hlukem, není s ním rozumná domluva, stanovy a domovní řád nerespektuje a upozornění členy Výboru a městské policie nebere v potaz, lze danou situaci řešit prostřednictvím ustanovení § 1013 občanského zákoníku, dle kterého se vlastník (resp. nájemce) bytu musí zdržet všeho, co působí, že hluk vniká do bytu jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání bytu.

Ochraně proti obtěžování hlukem nad míru přiměřenou se pak můžeme domáhat tzv. negatorní žalobou, podanou k příslušnému soudu, kterou se budou po vlastníkovi bytu domáhat toho, aby se zdržel vašeho obtěžování hlukem nad přiměřenou míru. 

V případě úspěchu ve sporu soud sousedovi uloží, aby vás přestal obtěžovat hlukem. K řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se nachází předmětný byt.


Změna Územního plánu, která se nás nepřímo dotýká

Datum 12. 6. 2020

Do 30. 6. 2020 je možné připomínkovat nový Územní plán města Brna.

Pokud Vám záleží na našem okolí, kde žijeme, můžeme se pokusit o zkvalitnění prostoru před Úřadem práce (parcela č. 222 viz příloha), který je navržen v novém Územním plánu jako plocha dopravní infrastruktury. S nově vznikajícím parkovacím domem se nedá už nic dělat, ale můžeme se snažit, aby plocha před ním (patřící městu) byla v Územním plánu změněna a navržena jako plocha zeleně a nedošlo tak v budoucnu k dalšímu rozšíření parkovišť či ke stavbám podobného typu. Tato plocha by se pak dále mohla například osázet vyššími stromy, které parkovací dům částečně skryjí. Nyní jsou parkovací místa obsazena lidmi dojíždějícími za prací, tento problém se má podle města vyřešit parkovacím domem, tedy parkování bude volné pro nás, rezidenty. Další parkovací plochy snad již nepotřebujeme. Nenechme si tu udělat betonovou poušť. 

Pro zájemce je pod textem umístěn formulář ke stažení, k podání připomínky k Územnímu plánu na změnu plochy zeleně, který se má poslat nebo osobně odevzdat na adresu Úřadu OD MMB Kounicova 67 nebo mail oupr@brno.cz a pripravovanyUPmB@brno.cz s označením mailu "připomínka/námitka".

Je to tedy jednoduché a zabere Vám to pár minut času. Stačí do předvyplněného formuláře vyplnit Jméno, datum narození a trvalé bydliště a takto vyplnění formulář zaslat na viz výše uvedené maily.Využijte poslední možnost

Datum 15. 5. 2020

a zapište se do naší tabulky, týkající se servisu oken a dveří. Již zbývá poslední možný termín 23. 5. 2020 (sobota). Servis je hrazen ze společného fondu SVJ. Bylo by škoda možnosti nevyužít, další servis oken a dveří je v nedohlednu. Zatím neprojevily zájem tyto byty č.: 6, 12, 15, 20, 24, 30. Doporučujeme si při servisu ihned okna a dveře odzkoušet a včas požadovat od servisu nápravu. Ať jsme s výsledkem všichni spokojeni.


Koloběžky

Datum 14. 5. 2020

Žádáme vlastníky koloběžek, dětských hraček, aby je odstranili z podesty v 5. NP. Nad tímto místem se nachází jediný revizní otvor pro výstup na střechu domu. Na naši střechu chodí nejen kominíci, ale i další technici v rámci poruch domu. Zmíněné věci brání bezpečnému výstupu a zajištění úklidu chodby. Prosím využívejte pro úschovu věcí své byty, sklepy či kočárkárny. Děkujeme.


Nové termíny servisu oken a dveří v bytech

Datum 4. 5. 2020

Vážení vlastníci, byly nám nabídnuty nové termíny na seřízení oken a dveří v jednotlivých bytech. Opět se jedná o soboty, tentokrát však 16. 5. 2020 od 9:00 - 17:00 a 23. 5. 2020, v době od 9:00 - 14:00. Počítejte s tím, že servis zabere cca 20 min/byt. Tímto Vás žádáme, abyste se zapsali do tabulky, která je vyvěšena na nástěnce našeho domu. Učiňte tak nejpozději do 14. 5. 2020. Děkujeme. Věříme, že tentokrát to již vyjde.


Oprava schodiště v termínu 21. 4.-22. 4. 2020

Datum 15. 4. 2020

Oprava schodiště v prostoru sklepů proběhne v út 21. 4. a st 22. 4. 2020. Prosím omluvte zvýšenou hlučnost a prašnost při výkonu práce. Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v přízemí a suterénu domu! V případě potřeby bude taktéž místo na nezbytnou dobu výstražně označeno. 


Termíny servisu oken odloženy!

Datum 31. 3. 2020

Z důvodu přetrvávající mimořádné situace v ČR jsme nuceni zrušit vypsané termíny 4. 4. a 18. 4. 2020 na servisování oken. Věřte, že se nejedná o žádný rozmar, ale o aktuální stav týkající se možností dodavatele prací. Dále musíme zohlednit a to především, naši bezpečnost! Nové termíny Vám budou sděleny s patřičným předstihem. V současné chvíli není možné jednoznačně datum stanovit. Děkujeme za pochopení, Výbor SVJ.


Koronavirus - Každý z nás může sehrát významnou roli v zamezení šíření infekce

Datum 30. 3. 2020

Vážení spoluobyvatelé, v této nelehké době Vás žádáme, abyste dodržovali nařízení vlády ČR a stanoviska ke krizovému opatření týkajících se i našich společných prostor domu. 

Noste roušky či jiné ochranné pomůcky po společných chodbách, pavlačích, na zahradě

Neshlukujte se zbytečně ve společných prostorech domu, využijte raději ke komunikaci internet, telefon

Nenechávejte na chodbách a pavlačích překážky, které mohou přispívat k přenosu nákazy

Důsledně větrejme společné prostory

Mimořádně nezavírejme dveře na pavlače. Čím méně kontaktu s klikami, tím lépe

Výtah může být dalším rizikovým místem, kde se může snadno šířit kapénková nákaza. Upozorněte sousedy, aby preferovali spíše schodiště před společnou jízdou výtahem, resp. aby omezili jeho užívání ve prospěch starších a těch, kteří mají omezenou pohyblivost

Dbejme zvýšené osobní hygieny

Chovejme se zodpovědně ke svému okolí

Pokud máte nařízenou karanténu, dodržujte ji

Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými

Důležité odkazy:

Informace o onemocnění COVID-19 najdete na webech:

Ministerstva zdravotnictví : https://koronavirus.mzcr.cz/

Vlády ČR: www.vlada.cz

Sledujte i weby vašeho kraje, vaší obce, vašeho města nebo i vaší krajské hygienické stanice.

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu:

724810106 (vhodné pro neslyšící osoby a seniory)

725191367

725191370

Portál nabízející pomoc do domu: www.pomocdodomu.cz


Dodržování nočního klidu vychází z vyhlášky města Brna č. 11/2017, o nočním klidu

Datum 30. 3. 2020

Dodržování nočního klidu ve městě Brně vychází především z platné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu. Zde je krátký výtažek:

Článek 2 - Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin.

Článek 3 - Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

Doba nočního klidu se na celém území města Brna nemusí dodržovat v noci z 31. prosince na 1. ledna. Výjimečné případy, při nichž je na části území statutárního města Brna doba nočního klidu vymezena dobou kratší, jsou stanoveny v příloze vyhláškyhttps://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-a-narizeni/?cislo=3780&rok=2020&dokument=1&platnost=1

Dodržování nočního klidu v našem domě máme ukotveno v "Domovním řádu". Zde je krátký výtažek:

Článek 9 - klid v domě

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin.

Hlučné práce např. při rekonstrukci jednotky mohou být prováděny pouze v době od 8.00 hod. do 18.00 hod

Stanovené časy se vztahují i na pozemek zahrady!


Termíny servisu oken a dveří v bytech

Datum 10. 3. 2020

Vážení vlastníci, seřízení oken a dveří v jednotlivých bytech bude probíhat ve dvou stanovených termínech, a to v sobotu 4. 4. 2020 od 9:00 - 17:00 a 18. 4. 2020, v době od 9:00 - 14:00. Počítejte s tím, že servis zabere cca 20 min/byt. Tímto Vás žádáme, abyste se zapsali do tabulky, která je vyvěšena na nástěnce našeho domu. Učiňte tak nejpozději do 31. 3. 2020. Děkujeme.


Co rozhodně do wc nepatří..

Datum 21. 2. 2020

ani toaletní mísa nesnese vše, jak si mnozí zcela mylně myslí. Záchod si hodně lidí plete s odpadkovým košem a vyhazuje do něj i věci, které tam v žádném případě nepatří. Mohou tak způsobit v našich společných kanalizačních stoupačkách pořádné potíže. Spláchnout něco do wc mnohdy nemusí být konec problému s odpadem, ale naopak právě začátek. Taktéž vylívání všeho do dřezu není bez závady.

Co zákon zakazuje vypouštět do kanalizace: zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, tuky - oleje, chemické a nebezpečné látky, léky a veškeré hygienické potřeby jako dětské pleny, vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky, apod. Plastové části těchto potřeb se ve vodě nerozpustí, na rozdíl od toaletního papíru, a dokáží zanést, celý kanalizační systém domu. Potom nám nic jiného nezbývá, než sjednat odstranění těchto závad na společné kanalizaci domu a sáhnout do společné kasy SVJ.


Nově zakoupen průmyslový vysavač

Datum 11. 2. 2020

značky Bosch GAS 15 PS Professional. Průmyslový vysavač 1100W, mokré/suché, poloautomatický, nádrž 15l, délka hadice 3 m, délka kabelu 2,8 m, 6 kg, zásuvka. Tento vysavač nám nejen poslouží k údržbě a úklidu domu, ale dle dohody na schůzi SVJ, je možno tento vysavač zapůjčit vlastníkům bytů např. k údržbě jejich sklepních kójí. V případě potřeby se obracejte na výbor SVJ. Celková cena 3890 Kč. K vysavači bude pořízen i prodlužovací kabel délky 50 m.


Všeobecné informace a zásady používání zemního plynu

Datum 11. 2. 2020

Zemní plyn je bez zápachu, proto jej plynárenské společnosti před jeho dodáním do distribuční sítě opatřují silně zapáchavou látkou - odorantem. Takto lze zemní plyn čichem vnímat v případě jeho úniku z plynového zařízení do okolí. Abychom předešli případným nehodám, škodám na zdraví a majetku je nezbytné věnovat plynovým spotřebičům a celému plynovému zařízení v objektu stejnou péči jako všem technickým předmětům a zařízením, které přispívají ke komfortu bydlení .

Je nutno dodržovat pokyny pro obsluhu a údržbu plynových spotřebičů:

Je nutno dbát na to, aby plynová zařízení (plynové spotřebiče, domovní rozvody plynu) byla řádně kontrolována a udržována podle návodů jejich výrobců a dodavatelů. 

Prostor, ve kterém je plynový spotřebič používán, je vždy nutno řádně větrat. 

Plynový spotřebič se používá pouze k tomu účelu k němuž je určen. Je velmi nebezpečné používat například plynový sporák nebo plynovou pečící troubu k ohřevu místnosti. 

Je nutno dbát na to, aby práce spojené s údržbou a opravami plynových zařízení (plynové spotřebiče a domovní rozvody plynu) prováděly pouze odborné firmy s oprávněním pro provádění těchto prací. 

Místa, kde může dojít k úniku zemního plynu:

Na kterémkoliv mechanickém spoji (šroubení, příruba) domovního rozvodu zemního plynu 

Na plynovém uzávěru před plynoměrem, před plynovým spotřebičem případně i na hlavním uzávěru plynu 

Na domovním regulátoru zemního plynu 

Na plynoměru 

Na spotřebiči zemního plynu (hořák, regulační prvky)

Bezpečnostní opatření při úniku zemního plynu:

 Neprodleně zhasnout všechny plameny 

Neprodleně otevřít všechny dveře a okna 

Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popřípadě hlavní uzávěr plynu (HUP) 

Nepoužívat otevřený oheň. 

Nezapalovat zápalky nebo zapalovače. Nekouřit. 

Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči. 

Nevytahovat elektrické zástrčky. 

Nepoužívat zvonky u dveří a telefony. 

Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy. 

Varovat všechny ostatní obyvatele domu a vyzvat je k opuštění budovy opustit budovu. 

Informovat pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu telefonem, který se nachází mimo dům či místo úniku zemního plynu. 

Telefonní číslo je jednotné pro celou Českou republiku - 1239

Místo úniku zemního plynu je nutno zpřístupnit pracovníkům pohotovostní a poruchové služby dodavatele zemního plynu, kteří si v případě potřeby přivolají na pomoc pracovníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.


Nová situace 1. pp - dle skutečného stavu

Datum 6. 2. 2020

Připravili jsme novou situaci 1. PP - suterén domu, dle skutečného rozmístění sklepních kójí. Prosíme jednotlivé vlastníky o kontrolu, zda ozn. jejich sklepní kóje v situaci odpovídá skutečnému stavu. Tato situace bude součástí změny Prohlášení vlastníka.


Chystá se schůze společenství, březen 2020

Datum 5. 2. 2020

Po lednové schůzi společenství, kde se odsouhlasil plán Modernizací domu 2020, se nám podařilo zajistit všechny potřebné cenové nabídky dodavatelů prací. Oficiální termín obdržíte opět řádnou pozvánkou s podklady k prostudování. Dostavte se v hojném počtu, nebo zašlete plné moci. Budeme primárně jednat o servisu oken a dveří v jednotlivých bytech, opravě schodišťových stupňů a rekonstrukci sklepních kójí. Servis oken může započat následující nejbližší dny po odhlasování. Vaše přítomnost je důležitá, ať si nastavíme i potřebné termíny servisování.


Proč nenechávat odložené věci na chodbách a pavlačích

Datum 4. 2. 2020

zkrátka proto, že jde o naši bezpečnost. Umístění květináčů, botníků, koloběžek a dalších drobností v prostoru společných chodeb, sklepních chodeb a především pavlačí se může jevit jako bezvýznamnost, kterou se nemusíme zaobírat, ale opak může být pravdou. V případě, že by došlo k požáru, mohou zmíněné drobné věci stát mezi evakuujícími se osobami a jejich cestou do bezpečí. Naše pavlače jsou jedinou únikovou cestou do bezpečí a v případě valícího se kouře a dýmu, je opravdu na místě, aby byl průchod pokud možno naprosto volný. SVJ odpovídá dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, za to, že udržuje volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům.

Pojistné plnění vs. požární bezpečnost - v případě, že opravdu dojde k požáru, obrátí se výbor SVJ na pojišťovnu, aby škody způsobené požárem uhradila. Pokud, ale pojistník nedodržel právní předpisy týkající se požární bezpečnosti (tj. nezajistil, že na chodbách se nenachází hořlavé předměty), bude ze strany pojišťovny omezena výše pojistného plnění.

Na základě revizí plynu, které proběhly začátkem tohoto roku, jsme byli revizním technikem upozorněni na odkládané věci v jednotlivých nikách plynoměrů přináležejících k bytům. Upozorňujeme, že tyto prostory určeny pro plynoměry musí být prázdné!


Spor o kočárkárny

Datum 30. 1. 2020

V našem suterénu se nachází čtyři kočárkárny, které historicky stále užívají pouze vlastníci 1 - 4 NP. Vlastníci nástavby mají doposud odepřen přístup do těchto kočárkáren. Otázkou zní proč a na základě čeho? Zeptali jsme se právničky E. Frankové ze sdružení "Pro náš dům".

Z ustanovení čl. 7 Prohlášení vlastníka vyplývá, že všichni spoluvlastníci mají právo užívat společné části a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě. Z výše zmíněného mám tedy za to, že omezení užívání společných prostor pouze pro určité vlastníky (tedy společná část ve výlučném užívání vlastníka či vlastníků) je teoreticky možná, avšak je nutné učinit tak změnou v Prohlášení vlastníka. Změna by tak poté vypadala podobně, jako vymezení výlučného užívání kóji pro jednotlivé vlastníky (v Prohlášení v čl. 7 níže).

Co se týče změny prohlášení, je nutné, aby se změnou souhlasili dotčení vlastníci (tedy ti, kterým se užívání omezuje) a poté i většina (příp. kvalifikovaná většina) všech vlastníků (§ 1169 o. z.).


Stavy okenních a dveřních křídel v domě

Datum 27. 1. 2020

Pro potřeby domu a možné servisování našich oken uvádíme přehledovou tabulku počtu okenních a dveřních křídel.


Avizované úpravy tarifu vodného a stočného na rok 2020

Datum 1. 1. 2020

Brněnské vodárny a kanalizace oznamují, že s účinností od 1. ledna 2020 dojde k následujícím úpravám tarifu vodného a stočného:

vodné: 43,47 Kč/m3 s 15% DPH, stočné 40,83 Kč/m3 s 15% DPH, Celkem 84,30 Kč/m3 s 15% DPH

Od 1. 5. 2020 dochází ke snížení sazby DPH na 10%

https://www.bvk.cz/zakaznikum/aktuality/dulezita-upozorneni/


Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020

Datum 16. 12. 2019

Blíží se krásné vánoční svátky a rok 2020 už klepe na dveře. Rádi bychom Vám poděkovali za důvěru a přejeme Vám jen to nejlepší. Váš výbor SVJ.


Odečty vodoměrů - 6. 1. 2020

Datum 16. 12. 2019

Již jako každý rok budou členové výboru obcházet jednotlivé byty a zapisovat stavy Vašich vodoměrů. Prosíme všechny, kteří nebudou doma, o zaslání stavu vodoměrů a o jejich fotografie na info.dvorskeho6@gmail.com.


Nezapomeňte! Dne 16. 1. 2020 - čt v 17:30

Datum 16. 12. 2019

se bude v našem domě konat schůze společenství viz pozvánka. Stěžejní body budou Plán oprav a modernizace 2020 a doplněk ke změně Prohlášení vlastníka, týkající se sklepních kójí.  Po ukončení schůze naváže diskuse o problematice zahrady. Dostavte se prosím, co možná v největším počtu.


Dělení pozemku - VARIANTA 2 - návrh 5. NP

Datum 13. 11. 2019

Vlastníci nástavby předložili vlastníkům zahrady návrh na vyčlenění samostatné parcely (plocha nájezdové rampy do domu) z plochy zahrady parc. č . 373/1. Touto úpravou by tedy došlo ke změně Prohlášení vlastníka, kdy nový vyčleněný pozemek budou vlastnit všichni vlastníci. Zbylá část zahrady zůstane v podílovém spoluvlastnictví 28 vlastníků. Lze konstatovat, že tato Varianta 2, nenabízí změnu Prohlášení vlastníka ve smyslu narovnání sklepních kójí a taktéž neřeší přičlenění zahrady k SVJ. Pro dořešení sklepních kójí a přičlenění zahrady k SVJ bude nutno postupovat samostatně, s využitím právní analýzy a bude třeba opětovné změny Prohlášení vlastníka. 


Chystá se schůze společenství, leden 2020

Datum 10. 11. 2019

Vážení vlastníci, chystáme pro Vás další schůzi společenství, budeme rádi, když nám zašlete nápady, podněty, připomínky k chodu domu. My je pečlivě zvážíme a případně zapracujeme do Pozvánky. Prosíme nejlépe do poloviny prosince 2019. Děkujeme.


Jsou okna v bytech společnou částí domu, nebo jsou součástí bytu?

Datum 10. 11. 2019

v obecné rovině lze říci, že okna (včetně okenic, tedy snad i slunolamů) jsou považována za společnou část nemovité věci (více nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) V konkrétní situaci ale záleží na tom, co je jako společná část definováno v Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy, ve kterém jsou jednotlivé bytové jednotky vymezeny. Primárně se tedy budeme řídit Prohlášením a ve věcech, které naše Prohlášení neřeší, se budeme řídit nařízením vlády viz výše. 


Rekonstrukce bytu, zásahy vlastníků bytů do obvodových zdí domu

Datum 9. 11. 2019

Každý majitel bytu musí zajistit v průběhu a po skončení rekonstrukce úklid společných prostor. Jakékoliv zásahy do obvodových zdí musí být odsouhlaseny výborem společenství. Upozorňujeme, že každý vlastník bytu musí při rekonstrukci, modernizaci bytové jednotky postupovat v souladu s body zakotvenými do úplného znění Stanov společenství vlastníků jednotek. Jedná se především o body 1), 2), 11) článku 6. Dále je povinen se řídit domovním řádem.

Dále byly vzneseny stížnosti na zásahy vlastníků bytů do obvodových zdí domu. Upozorňujeme, že i v tomto případě je povinen se každý vlastník řídit Stanovami. Viz článek 4, bod 2, písmeno n).

Jakékoli živelné umisťování technických zařízení (klimatizace, komínová tělesa, atd.) se bez souhlasu nevyplácí! 


Nezodpovědní majitelé čtyřnohých miláčků

Datum 9. 11. 2019

Neustále dochází k venčení cizích pejsků v naší předzahrádce, která je u vchodu do domu. Tato předzahrádka je osazena dospívajícím muchovníkem a dalšími půdokryvnými rostlinami. Moč pejsků způsobuje nekrózy kmenů a působí negativně na vitalitu rostlin a dřevin. Stálé uklízení exkrementů není také žádnou lahůdkou. Kdo má zajistit úklid, když tak neučiní majitel pejska?


Máme rádi náš park před domem

Datum 9. 11. 2019

ač se nejedná o nedílnou součást domu, je tu nepřímo s námi. Vím, že mnozí z Vás park Dvorského rádi navštěvují, ať již s Vašimi dětmi, nebo věrnými zvířecími kamarády, či jen se projít a odpočinout si od všednosti. Jistě si také vzpomenete, že tento park nebýval v takové kondici jako je dnes. Mnozí z nás se účastnili jednání s ÚMČ Brno střed a vyjádřili tehdejší nespokojenost z údržbou parku. Uplynulo mnoho vody, ale snad jsme se dočkali. Díky také patří těm, kteří tenkrát vyjádřili podporu v petici. Původní stav si můžete připomenout v příloze. 


A máte sklep?

Datum 8. 11. 2019

Ano, všichni vlastníci v našem domě mají v příslušenství k bytu sklepní kóji. Jsou, ale všechny sklepní kóje obsazeny v souladu s Prohlášením vlastníka ze dne 2. 12. 2012, který byl všemi potvrzen podpisem? Bohužel ne. K této chybě došlo na základě rozhodnutí jednotlivých vlastníků, kteří nepostupovali dle půdorysu 1. PP s adekvátní legendou, resp. dle Prohlášení vlastníka. Viz situace. 


Archiv domu. Věděli jste že..

Datum: 8. 11. 2019

Konkrétní legislativa ohledně archivace materiálů SVJ neexistuje. SVJ nespadá pod zákon o archivnictví, občanský zákoník to neupravuje. Konkrétní požadavky na archivaci určuje zákon o účetnictví, což náš správce nemovitosti určitě ví. Originály účetních dokladů by nám měl správce předat poté, co je zaúčtuje. Po jejich zaúčtování je již na nic nepotřebuje. V případě kontroly ze strany státního orgánu si je od nás vyžádá na dobu kontroly.

Ostatní materiály je doporučeno archivovat po dobu jejich aktuálnosti. Jednoduše je potřeba, abychom měli aktuálně platné smluvní dokumenty, projekty, zápisy, atd.

Veškeré dokumenty jsou tedy archivovány v elektronické podobě u našeho správce nemovitosti a taktéž u členů výboru. Ani o papírové dokumenty staršího data se nemusíme bát. Jsou pečlivě uloženy v místnosti našeho nového archivu, v nové skříni, a to vše zabezpečeno několika zámky.


Klíče od sklepů

Datum: 7. 11. 2019

Vážení vlastníci, jak jistě víte, v našem domě proběhla rekonstrukce sklepních prostor, vč. výměny vstupních dveří do sklepů. Do dnešní doby si někteří z Vás nevyzvedli klíče od společných prostor sklepů. Můžete tak učinit u předsedkyně SVJ.


Jak parkovat v Brně, aneb dotkne se rezidentní parkování naší oblasti?

Datum: 7. 11. 2019

Problematické parkování na ul. Dvorského a v přilehlém okolí se dotýká každého z nás. Dopravní zátěž můžeme pociťovat především v době parkování návštěvníků Komety. Změna může přijít právě s rezidentním parkováním a výstavbou nové hokejové haly v prostoru BVV.

www.parkovanivbrne.cz


Náš dům se stal přidruženým členem zapsaného spolku "Pro náš dům"

Datum: 6. 11. 2019

, který nabízí pomocnou ruku v oblasti bydlení, správy a údržby bytového domu. Výhody - možné konzultace a využívání bezplatného poradenství v oblasti bydlení, přístup k aktuálním informacím z oblasti legislativy, elektronický zpravodaj 12x ročně, konference, atd. 

Také jsme navštívili 23. 5. 2019 Seminář pro Bytové domy, konaný v Kongresovém centru Brno, viz níže.


Spor se sousedním domem

Datum: 5. 10. 2019

K rukám výboru SVJ byla doručena žádost o odstranění prorůstajících dřevin z našeho pozemku na pozemek sousední. Tyto dřeviny údajně poškozovaly plot, který je v majetku sousedního domu při ul. Renneské. Vzhledem k tomu, že je naše zahrada v podílovém spoluvlastnictví, výbor v této věci není odpovědný jednat, na rozdíl od 28 vlastníků zahrady. V současné době není ustanoven správce zahrady a proto musela být celá záležitost vyřešena operativně. Jak víme, zahrada nedisponuje žádným finančním fondem, z kterého by bylo možné hradit případné škody. Je nutno se tímto problémem z pohledu podílového vlastníka zaobírat a zaujmout aktivní stanovisko. Novým administrátorem webu

Datum: 5. 10. 2019

www.Dvorskeho6.cz je pan Zeman, člen výboru SVJ. Veškeré podněty, připomínky k webu můžete zasílat na email SVJ.


Společensko-stmelovací neformální setkání

Datum: pátek 20. 4. 2019

Na zahradě se nám opět nakupila pěkná hromádka dřeva a je potřeba s ní něco smysluplného udělat. Proto vyhlašujeme oblíbené neformální společensko-stmelovací setkání na zahradě s opékáním a konzumací špekáčků (nebo čehokoliv jiného, co si přinesete).

Termín konání je v pátek 26. 4. 2019, zahájení se s ohledem na nejmenší účastníky plánuje už od 17 hod. Vypadá to, že počasí by nám mělo celkem přát, v případě vzniku nepříznivých povětrnostních podmínek se akce termínově posune - ale snad to nebude potřeba.

Budeme se těšit na hojnou účast.

Oddělení péče o zahradu a sousedské vztahy SVJ Dvorského 6