SVJ

Rekonstrukce, modernizace domu 2024

Dne 3.7. - 4.7. 2024 proběhlo čištění fasády od řas, lišejníků a plísní a to na zadní části našeho domu, vč. zapravení děr od ptactva.


Rekonstrukce, modernizace domu 2023

Výměna vodoměrů v bytech a společných částech domu 6. 12. 2023  


Rekonstrukce podlah 2 NP a 3 NP 19. 4. 2023 


Rekonstrukce, modernizace domu 2022

Čištění výtahové šachty 14. 10. 2022


Malířské natěračské práce 15. 8. 2022


Rekonstrukce podlah 1 NP a 4 NP 17. 5. 2022 


Napojení výtahové šachty na hromosvod 4. 4. 2022 


Rekonstrukce, modernizace domu 2021

Rekostrukce podlahy 5 NP 12. 10. 2021


Oprava poškozené okapnice, výměna střešní folie 16. 6. 2021 


Nanesení betonové stěrky do prostoru zápraží domu 18. 5. 2021 


Rekonstrukce, modernizace domu 2020

Plánovaná rekonstrukce schodiště byla realizována dne 21. 4. -22. 4. 2020. 


V tomto roce proběhla další etapa rekonstrukce sklepních prostor, konkrétně se jednalo o čtyři společné kočárkárny, úklidovou místnost a technickou místnost. Realizace proběhla dne 7. 12. - 21. 12. 2020. Na fotografiích je patrný stav před a po realizaci.


Úplný výpis z veřejného rejstříku a Sbírky listin

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik


Je náš dům stále kulturní památka?

Stále dochází k určitým dohadům ohledně našeho domu, zda je či není kulturní památka a zda se k možným stavebním úpravám musí vyjadřovat Odbor památkové péče. Proto jsem oslovil Oddělení Odboru památkové péče, viz níže.


Rekonstrukce, modernizace domu 2019

V roce 2019 jsme modernizovali a rekonstruovali sklepní prostory, sklepní kóji pod schody, obvodovou zeď u sklepa, renovovali schodišťové zábradlí. 


Koho můžete na našich chodbách potkat

V prostoru domu se čas od času, pokud nepočítáme vlastníky bytů, nájemníky a jejich návštěvy, pohybují nasmlouvaní kontroloři, revizoři, správci, řemeslníci, servisáci, kteří se nám starají o bezproblémový chod domu a také zajišťují nezbytné zákonné povinnosti. 

Periodické revize a kontroly probíhají následovně:

 • 1 x za měsíc - zběžná prohlídka domu - správce domu Bekant s výborem
 • 1 x za 3 měsíce - odborné prohlídky výtahu - Liftmont 
 • 1 x za 6 měsíců - úklid prohlubně výtahu a strojovny - Liftmont
 • 1 x za 3 roky - odborné zkoušky výtahu - Liftmont
 • 1 x za 6 let - inspekční prohlídky výtahu - Liftmont
 • 1 x za rok - provozní kontroly domovního a spotřebního plynovodu - zajišťuje pan Milička
 • 1 x za 3 roky - revize domovního a spotřebního plynovodu - zajišťuje pan Milička
 • 1 x za rok - čištění, kontrola stavu komínů spotřebiči napojenými na plynná paliva - zajišťuje pan Rauš
 • 1 x za rok - požární kontrola domu (hasících přístrojů, požárních hydrantů, preventivní prohlídka domu) -                    zajišťuje firma Hasko
 • 1x za 5 let - tlaková zkouška hasících přístrojů - zajišťuje firma Hasko
 • 1 x za 10 let - se musí hasící přístroje vyměnit za nové - zajišťuje firma Hasko
 • 1 x za 4 roky - elektrická zařízení - zajišťuje pan Čupr
 • 1 x za 4 roky - hromosvody - zajišťuje pan Cvak
 • 1 x za 5 let - zákonná výměna vodoměrů, kontroly se neprovádí. Poslední výměny vodoměrů 2023 -                            zajišťuje firma Techem


Co zahrnuje úklid domu a kdo úklid zajišťuje

Úklid našeho domu od září 2020 zajišťují paní Sahajová a pan Zeman. Za což jím patří náš dík. V příloze se dozvíte, co úklid zahrnuje a jak často se provádí.


Rekonstrukce, modernizace domu 2016

Odvlhčení a zaizolování obvodových stěn domu, rozvod nového odpadního potrubí od stávajících svislých svodů domu.


Přístavba výtahu a střešní nástavba našeho domu

V příloze naleznete pohledy na náš dům, dle projektu atelier Zlámal.


Rekonstrukce, modernizace domu 2011/2012 (projekt regenerace domu, ležatá kanalizace)

Projekt regenerace domu jehož součástí bylo zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a dveří, vybudování 5. NP (nástavba domu), zřízení nových sklepních kójí, vč. elektroinstalace a nové kanalizace. V příloze půdorys suterénu se zakreslením kanalizace po opravě. Ostatní dokumenty uloženy v archivu domu a taktéž v elektronické podobě.