PENB

PENB

Počátkem října vyšla ve sbírce zákonů novela (přesněji zákon č. 318/2012 Sb.), která s účinností od 1. ledna 2013 zavádí povinnost průkazů energetické náročnosti budov i pro stavby s plochou menší než 1000 m2 (do 50 m2). Od roku 2013 musíte tento průkaz pořídit při stavbě nové budovy s plochou nad 50 m2 nebo při větší stavební úpravě budovy, za kterou se považuje například i zateplení. Dále musíte průkaz pořídit, v případě že budete budovu nebo její část prodávat nebo pronajímat. (V případě pronájmu části budovy je průkaz potřeba až od 1. ledna 2016.)

Na průkazech více ušetří obyvatelé bytových domů, protože průkaz se zpracuje na celou budovu, ale platí pak pro každou samostatnou jednotku. Náklady by se tedy měly rozpočítat mezi všechny bytové jednotky

Nepleťte průkaz energetické náročnosti budov s energetickým štítkem

Termín průkaz energetické náročnosti budov je často zaměňován za energetický štítek. Jedná se sice o graficky podobné dokumenty, každý ale hovoří o něčem jiném. Průkaz energetické náročnosti budov hodnotí celou budovu z pohledu energetické náročnosti, zatímco energetický štítek (správně energetický štítek obálky budovy) hodnotí tepelně technické vlastnosti obálky budovy a lze jím doložit jen splnění požadavků na prostup tepla obálkou budovy. O celkové energetické náročnosti tedy nevypovídá.

Energetické štítky bude s největší pravděpodobností po novém roce kontrolovat Státní energetická inspekce. U výstavby nové budovy nebo při větších stavebních úpravách bude muset být tento průkaz už součástí stavebního povolení.

V případě, že budete chtít svou povinnost obejít a průkaz si nepořídíte, hrozí vám jako nepodnikatelům pokuta do 100 000 Kč (podnikatelům pak až 5 mil. Kč). Tyto dvě povinnosti, ( při prodeji a při pronájmu budovy ) nařizovala již novela z roku 2007, týkala se ovšem jen nových budov. Kdežto novela nabitá účinností od 1. ledna 2013 se vztahuje nejen na nově postavené domy, ale na všechny budovy, tedy i již stojící a to bez rozdílu.

Jakou máte povinnost jako vlastník bytové jednotky?

1. Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
a) Možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky
b) Od 1. ledna možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky
2. Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
a) Kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy
b) Od 1. Ledna nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy
3. Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
a) Prodeji jednotky
b) Od 1.ledna pronájmu jednotky
c) Pokud vlastníkovu jednotky nebyl na písemné vyžádání předám průkaz (od společenství vlastníků jednotek), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky - v tom případě pro něj neplatí povinnost podle předchozí odrážky

Zdroj: https://magazin.obyvatele.cz/clanky/287-povinnosti-svj-v-novele-zakona-c-318-2012-sb