DLUŽNÍCI

Aktuální stav Vašeho dluhu, případné reklamace a vysvětlení záloh sdělí správce domu firma BEKANT.Změny v naší nemovitosti

Výbor SVJ by měl čas od času kontrolovat insolvence, exekuce, aktuálnost vlastníků, prodeje a tím tak chránit majetek SVJ.  Pravidelným nahlížením do rejstříku budou splněny podmínky §159 nového občanského zákoníku pro výkon řádného hospodáře.

Nahlížet do insolvenčního rejstříku můžeme zdarma zde: www.justice.cz


Nahlížení do katastru nemovitostí

Webová aplikace, která je na stránkách katastru nemovitostí umožňuje ověřit si vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek, evidovaných v katastru nemovitostí. 

Služba je zdarma a bez registrace. Je zde možno dále najít informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz