TOP DOKUMENTY

Změna občanský zákoník - 163/2020 Sb.


Nový občanský zákoník NOZ - 89/2012 Sb. 


Zákon 366/2013 bytové spoluvlastnictví  


Pojistná smlouva domu ČPP


Smlouva s externím členem výboru


Úplné znění Prohlášení vlastníka - 22. 12. 2020 - novelizace


Změna Prohlášení vlastníka - 22. 12. 2020 (sklepy)


Změna Prohlášení vlastníka - smlouva o výstavě ze dne 7. 12. 2012


Úplné znění Prohlášení vlastníka - 14. 1. 2011


Stanovy domu 14. 4. 2021


Domovní řád 


Domovní kniha


Plná moc na schůzi shromáždění


Zmocnění na schůzi shromáždění 


Mandátní smlouva Bekant


Smlouva Liftmont


Nastavení domovního telefonu - návod


Řez domem - rozmístění jednotlivých bytů 2023